Termeni și condiţii

WOLF-E RIDES S.R.L., companie înregistrată și funcționând în conformitate cu legislația din România, cu sediul social în Strada C.A. Rosetti nr. 17, et. 1, birou 111, Sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/15828/2018, CUI 40094489 („WOLF-E RIDES S.R.L.”), promovează prin serviciile oferite utilizarea mijloacelor și soluțiilor de transport nepoluante și economice prin folosirea trotinetei electrice ca soluție de transport complementară mijloacelor de transport în comun, pe conceptul „primul/ultimul kilometru” („first/last mile”), în sistem trotinete electrice închiriabile “dockless e-scooter sharing”.

În acest scop, Dumneavoastră („Utilizatorul”) puteți beneficia de Serviciile Wolf-e în scopul folosirii trotinetelor electrice, în termenii şi condițiile specificate în cele ce urmează („Termenii” sau „Termenii Wolf-e”):

APLICABILITATE

Termenii Wolf-e se aplică în legătură cu posibilitatea ca dumneavoastră să beneficiați de Serviciile Wolf-e şi, prin acceptarea acestora de către dumneavoastră, aceștia vor forma contractul încheiat între dumneavoastră şi WOLF-E RIDES S.R.L. în acest scop („Contractul Wolf-e”).

„Dumneavoastră” sau „Utilizatorul” se referă la persoana care accesează sau utilizează Serviciile Wolf-e sau, dacă Serviciile Wolf-e sunt utilizate în numele unei organizații, precum un angajator, „Dumneavoastră” sau „Utilizatorul” va însemna respectiva organizație. În al doilea caz, persoana care accesează sau utilizează  declară și garantează că are autoritatea de a face acest lucru și va obliga respectiva organizație la respectarea acestor Termeni. De asemenea, oricine utilizează aplicația va garanta că o va utiliza în sensul rezonabil al folosirii sale și în normele legale aplicabile in România și/sau UE pentru acest tip de produs/serviciu.

“Serviciile Wolf-e” se referă la Site-ul Wolf-e, Aplicația Wolf-e precum și la condițiile de folosire a trotinetelor electrice Wolf-e.

Acești termeni includ limitarea unor pretenții pentru anumite daune care pot rezulta din utilizarea Serviciilor Wolf-e de către Dumneavoastră. Prin utilizarea Serviciilor Wolf-e, sunteți de acord cu scutirile și limitările menționate mai sus.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEȘTI TERMENI CU ATENȚIE. PRIN ACCESAREA SAU UTILIZAREA APLICAȚIEI ȘI A SITE-ULUI WOLF-E, PRECUM ȘI PRIN FOLOSIREA TROTINETEI ELECTRICE WOLF-E SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI ORICE ALTE INSTRUCȚIUNI SAU NORME AFIȘATE APLICABILE SERVICIILOR WOLF-E. DACĂ NU DORIȚI SĂ VĂ ASUMAȚI ACEȘTI TERMENI, NU VEȚI PUTEA ACCESA ORI FOLOSI SERVICIILE WOLF-E. DE ASEMENEA, SUNTEȚI DE ACORD CU UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE DE COMUNICARE PENTRU A ÎNCHEIA ACEST CONTRACT ȘI PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRILOR PE CALE ELECTRONICĂ, AȘA CUM SE PREVEDE MAI JOS.

Acești Termeni pot fi revizuiți periodic. Dacă vom aduce modificări semnificative, vă vom informa printr-un e-mail trimis la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o (dacă există) și/sau prin afișarea de informații privind modificările în Aplicație și site-ul oficial al acesteia. Orice modificare adusă acestor Termeni va produce efecte cel mai devreme în treizeci (30) de zile calendaristice de la trimiterea notificării prin e-mail (dacă este cazul) în treizeci (30) de zile calendaristice de la postarea notificării privind modificările pe Aplicație. Aceste modificări vor produce efecte imediat pentru noii utilizatori ai Aplicației noastre. Aveți obligația de a ne transmite cea mai recentă adresă de e-mail. În cazul în care ultima adresă de e-mail pe care ne-ați transmis-o nu este valabilă sau, din orice motiv, nu vă putem transmite notificarea de mai sus, expedierea e-mailului cu notificarea respectivă va reprezenta notificare eficientă a modificărilor descrise în notificare. Vă încurajăm să revizuiți periodic acești Termeni pentru a vă informa cu privire la drepturile și obligațiile noastre referitor la Aplicație. Utilizarea continuă a Aplicației noastre după notificarea modificărilor respective va indica admiterea de către dumneavoastră a acestor modificări și acordul de a fi obligat de noii Termeni, astfel cum au fost modificați.

Puteţi beneficia de Serviciile Wolf-e în termenii descriși în cele ce urmează.

 

LIMITAREA RĂSPUNDERII

SUNTEȚI DE ACORD ȘI ADMITEȚI CĂ VĂ OFERIM ACCES LA APLICAȚIE DOAR DACĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ANUMITE LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII NOASTRE FAȚĂ DE DUMNEAVOASTRĂ SAU DE TERȚE PĂRȚI. ÎNȚELEGEȚI CĂ ÎN MĂSURA ÎN CARE ESTE PERMIS PRIN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, ÎN NICIUN CAZ NOI SAU PĂRȚILE AFILIATE WOLF-E RIDES S.R.L. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTE, SPECIALE, ULTERIOARE, PUNITIVE SAU CONSECVENTIALE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE LA DAUNE PENTRU PIERDEREA VENITURILOR, PROFITURILOR, FONDULUI DE COMERȚ, UTILIZĂRII, DATELOR, PIERDEREA OPORTUNITĂȚILOR SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII REZULTATĂ DIN SAU LEGAT DE APLICAȚIE, ORICUM AR FI CAUZATE, REZULTATE DIN STATUT, CONTRACT, RĂSPUNDERE CIVILĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ) SAU DIN ORICE ALTĂ TEORIE A RĂSPUNDERII, FIE CĂ RESPECTIVA PARTE A FOST SAU NU INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA EXISTENȚEI UNEI ASTFEL DE DAUNE SAU DACĂ O ASTFEL DE DAUNĂ A PUTUT FI PROGNOZATĂ DE PĂRȚI.

O ASTFEL DE LIMITARE A RĂSPUNDERII SE VA APLICA DACĂ DAUNELE REZULTĂ DIN UTILIZAREA SAU UTILIZAREA GREȘITĂ SAU/ȘI NEREZONABILĂ A ORICĂRUI SUPORT DE PE SITE, DIN IMPOSIBILITATEA UTILIZĂRII APLICAȚIEI SAU DIN ÎNTRERUPEREA, SUSPENDAREA SAU ÎNCETAREA APLICAȚIEI (INCLUSIV ACELE DAUNE CAUZATE DE TERȚE PĂRȚI).

O ASTFEL DE LIMITARE SE VA APLICA, DE ASEMENEA, CU PRIVIRE LA DAUNELE APĂRUTE CA URMARE A ALTOR SERVICII SAU BUNURI PRIMITE PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI ȘI A SITE-URILOR DESTINATE EI SAU PUBLICATE PENTRU SERVICII SAU PRIMITE PRIN ORICE LINK-URI DIN APLICAȚIE, PRECUM ȘI CA URMARE A ORICĂREI INFORMAȚII SAU ORICĂRUI SFAT PRIMIT PRIN SAU PUBLICAT ÎN APLICAȚIE SAU PRIMIT PRIN ORICE LINK-URI DIN APLICAȚIE. NU NE ASUMĂM RĂSPUNDEREA PENTRU ORICE DAUNE REZULTATE DIN OPERAȚIUNILE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI TERȚE PĂRȚI SAU DIN ORICE INFORMAȚII CARE APAR PE SITE-URILE TERȚELOR PĂRȚI. ADMITEȚI ÎN MOD SPECIFIC CĂ WOLF-E RIDES S.R.L. NU ESTE RESPONSABILĂ PENTRU COMPORTAMENTUL DEFĂIMĂTOR, OFENSIV, CARE ÎNCALCĂ, DĂUNEAZĂ SAU ILEGAL AL ALTOR UTILIZATORI SAU TERȚE PĂRȚI ȘI CĂ VĂ ASUMAȚI ÎNTREGUL RISC DE APARIȚIE A UNEI DAUNE CA URMARE A CELOR DE MAI SUS.

DESPĂGUBIRI

Sunteți de acord să despăgubiți, apărați și șă exonerați WOLF-E RIDES S.R.L. și Părțile Afiliate WOLF-E RIDES S.R.L. pentru și împotriva oricăror pretenții, cereri, acțiuni, procese, proceduri, investigații, presupuneri, daune, costuri imputate, cheltuieli, sumelor agreate spre compensare, pierderi și altor răspunderi (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților și costurilor de judecată) rezultate din sau ca urmare a: (i) utilizării de către dumneavoastră a Serviciilor Wolf-e; (ii) încălcării acestor Termeni; (iii) încălcării oricăror drepturi ale oricărei persoane sau entități; (iv) înregistrării dumneavoastră sau a calității de Utilizator sau a oricărei activități în care vă implicați pe durata utilizării Serviciilor Wolf-e; (v) oricăror viruși informatici sau programe informatice cu caracter distructiv (Trojan Horse, worms, time bomb, spyware, malware, cancelbots) sau altor rutine de programare vătămătoare sau distrugătoare similare; sau (vi) oricăror altor acțiuni, omiteri, neglijențe sau comportamente greșite din perspectiva rezonabilă a utilizării aplicației, site-ului și trotinetei electrice.

CONTUL DE UTILIZATOR WOLF-E

Acești Termeni se aplică în cazul utilizării Aplicației mobile sau Site-ului Wolf-e. Orice persoană care este de acord cu prezenții Termeni și cu Politica noastră de Confidențialitate care poate fi accesată la www.wolferides.co este eligibilă să utilizeze Aplicația și Site-ul. Termenii se aplică pentru orice utilizare a acestora, fie ea și parțială. Prin utilizarea Aplicației și Site-ului, admiteți primirea și sunteți de acord să respectați Politica de Confidențialitate. Anumite zone ale Aplicației și Site-ului precum și anumite servicii oferite de WOLF-E RIDES sunt destinate doar Utilizatorilor, iar acest lucru va specificat. Atunci când aplicați pentru a vă alătura comunității Wolf-e , vă vom solicita numele, adresa de e-mail și alte informații aferente și veți avea obligația de a accepta acești Termeni. Mai mult, putem stabili periodic proceduri separate de înregistrare, clauze și condiții separate, termeni legați de folosirea serviciilor, contracte de utilizator sau acorduri legale similare pentru unele dintre Serviciile noastre.

Pentru a putea beneficia de Serviciile Wolf-e este necesar ca dumneavoastră să fiţi titular al unui cont de Utilizator Wolf-e.

Contul de Utilizator Wolf-e poate fi creat de către dumneavoastră, prin înregistrarea în cadrul Aplicației mobile Wolf-e prin indicarea numelui, prenumelui, a adresei de domiciliu, a unei adrese de e-mail, a numarului de telefon și asocierea unei parole.

Aveți obligația de a folosi pentru înregistrare date de identificare corecte, complete și exacte și să actualizați aceste date prin editarea contului de Utilizator Wolf-e, ori de câte ori este necesar.

Utilizarea unor date de identificare incorecte, incomplete, inexacte sau apte să inducă în eroare în orice mod atrage răspunderea dumneavoastră pentru orice prejudicii directe sau indirecte care ar putea fi suferite în orice mod de WOLF-E Rides S.R.L. sau de oricare dintre partenerii sau colaboratorii săi. WOLF-E Rides S.R.L. îşi rezervă dreptul de a verifica acuratețea datelor dumneavoastră de identificare sau de contact indicate de dumneavoastră, inclusiv prin colectarea de date cu caracter personal suplimentare (în scopul confirmării identității dumneavoastră și validării Contului Wolf-e, fără o limitare la aceasta).

Încălcarea acestor obligații poate duce la rezilierea imediată și unilaterală a calității dumneavoastră de Utilizator al WOLF-E. WOLF-E RIDES S.R.L. își rezervă dreptul, în orice moment și fără notificare prealabilă, de a refuza înregistrarea sau de a șterge ori anula un cont (temporar sau permanent). Sunteți singurul  responsabil pentru activitatea din contul dumneavoastră și veți fi responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei dumneavoastră. Sunteți de acord să informați imediat WOLF-E RIDES S.R.L. în scris și prin mijloace de mesagerie electronică (email și SMS) cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau la orice breșă în securitate pe care o sesizați.

Doar persoanele în vârstă de cel puțin 18 ani pot beneficia de Servicii Wolf-e. În acest sens, la înregistrarea contului de Utilizator Wolf-e veţi confirma faptul că aţi împlinit cel puțin această vârstă.

La înregistrarea contului de Utilizator Wolf-e, vi se va solicita să atestați luarea la cunoștință și acceptarea Termenilor și Condițiilor Wolf-e și a Politicii noastre de Confidențialitate, prin bifarea căsuțelor corespunzătoare din contul de Utilizator Wolf-e. Vă rugăm sa citiţi cu atenţie Termenii și Politica de Confidențialitate şi să luaţi decizia acceptării acestora in deplină cunoștință de cauză. Acceptul dumneavoastră va duce la încheierea Contractului Wolf-e.

Neîndeplinirea oricăreia dintre condițiile indicate mai sus vă va împiedica să beneficiați de Serviciile Wolf-e.

CALITATEA DE UTILIZATOR WOLF-E

La crearea cu succes a unui cont de Utilizator Wolf-e, veţi dobândi statutul de Utilizator Wolf-e.

Dacă aveți 18 ani sau peste, aveți reședința în România și nu vi se impune în prezent nicio restricție cu privire la utilizarea Serviciului WOLF-E, puteți solicita alăturarea la WOLF-E în calitate de Utilizator și vi se vor aplica toate clauzele și condițiile Termenilor de față, care vor guverna calitatea dumneavoastră de Utilizator Wolf-e. Prin aplicarea pentru calitatea de Utilizator, sunteți de acord că veți furniza WOLF-E RIDES S.R.L. informații corecte și complete pentru înregistrare (inclusiv adresa de e-mail și parola utilizată pentru accesarea Serviciilor Wolf-e) și că veți păstra informațiile de înregistrare corecte și actualizate.

 

VALIDAREA CONTULUI WOLF-E

După crearea contului de Utilizator Wolf-e, veţi urma procedura verificării datelor personale în vederea validării contului de Utilizator Wolf-e.

Validarea contului de Utilizator Wolf-e este condiționată de încărcarea în aplicația Wolf-e a datelor cardului dvs. bancar și efectuarea unei plăți cu titlu de depozit, în sumă de 1 RON (un leu). Această sumă va fi returnată utilizatorului sub forma unui credit de 2 RON (doi lei), credit ce poate fi utilizat in aplicație strict pentru efectuarea de curse Wolf-e si ce nu va fi restituit utilizatorului la închiderea contului Wolf-e.

Dacă, din orice motive, asupra identității dumneavoastră planează orice suspiciuni, WOLF-E RIDES S.R.L. vă va putea solicita prezentarea unui act de identitate.

Suplimentar, dacă vă încadraţi în una dintre categoriile de Utilizatori care pot beneficia de reduceri la plata Serviciilor Wolf-e, aveţi obligaţia de a prezenta unul document care să ateste această calitate, pentru a fi validată în contul Dvs.

Contul de Utilizator Wolf-e este personal şi netransmisibil către alte persoane. Pentru evitarea oricăror dubii, Contul Wolf-e va putea fi folosit doar de către dumneavoastră, pentru a beneficia de Servicii Wolf-e exclusiv în nume propriu.

După validarea contului de Utilizator Wolf-e, veţi putea folosi Serviciile Wolf-e.

Introducerea greșită a parolei de trei ori la autentificare va determina blocarea contului de Utilizator Wolf-e şi, în consecința, vă va împiedica să beneficiați de Serviciile Wolf-E Rides, până la deblocarea contului. Pentru deblocare, puteți contacta telefonic WOLF-E RIDES S.R.L. la numărul 0722496533 sau pe email la adresa salut@wolferides.co.

PLATA SERVICIILOR WOLF-E

Serviciile Wolf-e vă sunt disponibile cu condiția deținerii unui cont de Utilizator Wolf-e validat, la data preluării oricărei trotinete electrice Wolf-e.

Crearea contului se efectuează prin intermediul Aplicației mobile Wolf-e, disponibilă gratuit pe Android și iOS.

Prețul pentru închirierea trotinetelor electrice Wolf-e este de 2 RON (doi lei) pentru fiecare pornire la care se adaugă 0,5 RON (cincizeci de bani) pentru fiecare minut cât este ținută/ utilizată trotineta electrică, până la parcarea și blocarea acesteia conform Instrucțiunilor de Blocare.

Puteți beneficia de închirierea unei trotinete electrice Wolf-e, pentru intervale de timp de cel mult 1 oră, strict în interiorul zonei delimitată virtual în aplicație (Geo-Fence);

Închirierea se activează în momentul preluării trotinetei electrice Wolf-e, prin scanarea codului QR amplasat pe ghidonul unei trotinete electrice disponibile;

Dacă ați constatat o defecțiune sau doriți să schimbați trotineta electrică, aveți la dispoziție 1 minut de la preluarea acesteia, pentru a notifica acest lucru in aplicație. După schimbarea trotinetei electrice, durata de închiriere se resetează din nou la 1 oră;

Dacă trotineta electrică este parcată și blocată, închirierea va expira, fiind necesară o nouă activare a serviciului cu plata tarifelor aferente;

Dacă ați depășit perioada achiziționată de 1 oră, vor intra în vigoare costuri suplimentare (afișate în secțiunea – ”Obligația de returnare”).

PRELUAREA TROTINETELOR ELECTRICE

În vederea preluării unei trotinete electrice Wolf-e, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

 • identificarea unei trotinete disponibile fie direct, fie cu ajutorul Aplicației Mobile Wolf-e. Atât Aplicația mobilă Wolf-e cât și panoul de comandă al trotinetei electrice indică nivelul de încărcare al bateriei.
 • scanarea codului QR de pe ghidonul acesteia, folosind Aplicația mobilă Wolf-e.

UTILIZATORUL ÎȘI ASUMĂ RISCUL CA TROTINETA ELECTRICĂ SĂ ÎȘI EPUIZEZE BATERIA PE PARCURSUL DEPLASĂRII ȘI FAPTUL CĂ ACEASTĂ ÎMPREJURARE ȘI EVENTUALELE CONSECINȚE CE DECURG DIN ACEASTA NU POATE REPREZENTA UN TEMEI PENTRU SOLICITAREA DE COMPENSAȚII/DESPĂGUBIRI.

Aveți obligația ca, la orice preluare a unei trotinete electrice Wolf-e să vă aflați într-o stare fizică şi psihică corespunzătoare mersului cu trotineta electrică, urmând să confirmați acest lucru înaintea fiecărei curse.

Pentru evitarea oricăror dubii, consumul de băuturi alcoolice, stupefiante sau orice substanțe cu efect psihotrop sau halucinogen vor fi considerate incompatibile mersului cu trotineta electrică.

Posibilitatea de a beneficia de un Serviciu Wolf-e poate fi refuzată de către WOLF-E RIDES S.R.L., dacă, în orice moment, manifestați o conduită necorespunzătoare sau necivilizată, cu manifestări de violență fizică sau verbală față de alți Utilizatori, personalul WOLF-E RIDES S.R.L. sau față de orice altă persoană, în general, precum şi în orice alte cazuri întemeiate.

WOLF-E RIDES S.R.L. îşi rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, îndeplinirea condițiilor pentru ca dumneavoastră să beneficiați de Serviciul Wolf-e.

Pe baza unui Cont de Utilizator valabil, veți putea prelua o singură trotinetă electrică din flota disponibilă a Wolf-e.

PROGRAMUL ȘI ZONA SERVICIILOR WOLF-E

Serviciul Wolf-e este disponibil non-stop, cu excepţia unor sărbători legale și a zielelor cu vreme nefavorabilă.

La încheierea curselor, aveţi obligaţia de a lăsa trotineta electrică la orice Staţie Wolf-e sau pe domeniul public, IN SPATIILE SPECIAL AMENAJATE SAU MARCATE (dacă sunt disponibile în zona respectivă), SAU PARCATĂ  în BUNĂ REGULĂ, FĂRĂ A BLOCA CĂI DE ACCES SI FĂRĂ A FI LĂSATĂ PE CAROSABIL, PREFERABIL FIIND PARCATĂ LANGA UN RASTEL DE BICICLETE, sau, în lipsa acestuia, pe trotuar, cât mai aproape de bordură.

ESTE INTERZIS A PARCA TROTINETA WOLF-E INTR-UN SPATIU PRIVAT, UNDE ACCESUL PUBLICULUI ESTE RESTRICTIONAT SAU NU ESTE PERMIS.

ESTE INTERZIS A PARCA TROTINETA WOLF-E INTR-UN SPATIU RESTRICTIONAT, DELIMITAT ÎN MOD VIRTUAL ÎN APLICAȚIE (GEO-FENCE), INCHEIEREA CURSEI SI PARCAREA TROTINETEI IN ACEASTĂ ZONĂ FIIND INTERZISĂ.

Veți putea prelua aceeași/ o altă trotinetă electrică de fiecare dată după ce parcați și blocați o trotinetă, indiferent de timpul scurs între închirieri. Numărul de astfel de preluări este nelimitat.

TROTINETELE ELECTRICE FUNCȚIONEAZĂ EXCLUSIV ÎN ZONA PERMISĂ, DELIMITATĂ ÎN MOD VIRTUAL ÎN APLICAȚIE (GEOFENCE), IEȘIREA DIN ACEASTĂ ZONĂ FIIND INTERZISĂ. ÎN CAZUL PĂRĂSIRII ACESTEI ZONE TROTINETA VA SEMNALIZA ACEST LUCRU, INCLUSIV PRIN TRIMITEREA UNEI ALERTE IN APLICATIE,  MOTORUL TROTINETEI SE OPREȘTE ÎN MOD AUTOMAT, IAR UTILIZATORUL ÎȘI ASUMĂ TOATE CONSECINȚELE CE RECURG DIN ACEASTA, INCLUSIV SUB ASPECTUL ATRAGERII RĂSPUNDERII CONTRACTUALE SAU PENALE, ÎN FUNCȚIE DE CAUZELE CE AU DUS LA ÎNCĂLCAREA ACESTEI OBLIGAȚII.

OBLIGAŢIILE GENERALE ALE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți obligația de a folosi orice trotinetă electrică Wolf-e numai în scopul în care aceasta a fost pusă la dispoziţia dumneavoastră, respectiv ca soluție de transport „first/last mile”, în sistem dockless e-scooter sharing. De asemenea, aveți obligația de a folosi trotineta electrică ca un bun proprietar, respectând normele uzuale de utilizare şi condițiile de exploatare.

Pentru evitarea oricăror dubii, sunt strict interzise transportul de alți pasageri sau substanțe periculoase, participarea la curse cu orice trotinetă electrică Wolf-e sau subînchirierea acesteia.

Aveți obligația de a utiliza trotineta electrică în condiții de siguranță şi de a respecta orice reglementări în vigoare care ar fi incidente, inclusiv cu privire la circulația pe drumurilor publice. În cazul încălcării oricărei obligații care v-ar reveni, veți fi exclusiv răspunzător.

ÎNAINTE DE PLECAREA ÎN CURSĂ AVEȚI OBLIGAȚIA DE A VERIFICA TROTINETA ELECTRICĂ PENTRU A SESIZA LIPSA UNOR ȘURUBURI DE PRINDERE/COMPONENTE ALE ACESTEIA, INCLUSIV SUB ASPECTUL VERIFICĂRII FUNCȚIONĂRII SISTEMULUI DE FRÂNARE. ÎN CAZUL SESIZĂRII UNOR ASTFEL DE PROBLEME, FOLOSIREA TROTINETEI ESTE INTERZISĂ.

Serviciul Wolf-e este oferit de WOLF-E RIDES S.R.L. exclusiv pentru uzul personal al dumneavoastră. Utilizarea trotinetei electrice de alte persoane, în intervalul în care aceasta este pusă la dispoziția dumneavoastră pe baza Contractului Wolf-e, este interzisă, cu excepția cazului în care WOLF-E RIDES S.R.L. a emis un acord prealabil în formă scrisă pentru o astfel de utilizare. În cazul în care veţi permite sau tolera în orice mod utilizarea trotinetei electrice de orice altă persoană, în absența unui acord prealabil scris din partea WOLF-E RIDES S.R.L., veți rămâne personal şi exclusiv răspunzător față de WOLF-E RIDES S.R.L..

FOLOSIREA TROTINETELOR ELECTRICE WOLF-E DE CĂTRE UN MINOR ESTE INTERZISĂ ÎN MOD EXPRES. DACĂ PERMITEȚI UNUI MINOR SĂ FOLOSESCĂ O TROTINETĂ ELECTRICĂ PRIN ACTIVAREA ACESTEIA DIN CONTUL DVS. SAU AL ALTEI PERSOANE, VEȚI PURTA RĂSPUNEREA EXCLUSIVĂ PENTRU ORICE DAUNE, VĂTĂMĂRI FIZICE SAU ORICE ALTE CONSECINȚE, CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ, SANCȚIUNI, PREVIZIBILE SAU NEPREVIZIBILE, CUNOSCUTE SAU NECUNOSCUTE.

Orice amenzi care rezultă din utilizarea necorespunzătoare a serviciilor de către Utilizator cad în responsabilitatea exclusivă a acestuia.

Prin acceptarea Termenilor sunteți de acord să plătiți orice amendă, taxă, despăgubiri civile și cheltuieli de judecată și/ sau orice alte costuri cauzate de parcarea necorespunzătoarea a trotinetelor electrice sau ca urmare a încălcării oricărei legi, reguli, reglementări în timpul utilizării Serviciilor.

Sunteți de acord că, la propria discreție, putem plăti direct, în numele dvs., orice amendă sau taxă cauzate de folosirea necorespunzătoare a trotinetei electrice Wolf-e de către dvs, urmând să ne restituiți suma respectivă plus o taxă administrativă fixă de 200 lei. Sunteți de acord și recunoașteți că Wolf-E Rides SRL colaborează cu reprezentanții autorităților naționale sau locale cu atribuții în domeniul siguranței traficului și administrării domeniului public, prin furnizarea oricăror informații necesare identificării utilizatorilor, deoarece acestea pot solicita astfel de informații.

Ne autorizați să vă facturăm direct cardul de credit/ debit și/ sau prin intermediul oricărei altei metode de plată pe care ați folosit-o pentru a contracta Serviciile Wolf-e, atât prețul închirierii efective a trotinetei electrice cât și eventualele amenzi sau taxe ocazionate de folosirea necorespunzătoare a trotinetei electrice.

Ne autorizați să vă contactăm direct în legătură cu orice amendă, taxă și/ sau citație sau înștiințare aferentă intervalului în care dvs. ați folosit trotineta electrică.

ACȚIUNI INTERZISE UTILIZATORULUI.

PRIN ACCEPTAREA TERMENILOR CERTIFICAȚI ȘI CONVENIȚI ÎN MOD EXPRES CĂ:

 • Nu veți opera trotineta electrică cu încălcarea oricăror legi, reguli și/ sau reglementări, inclusiv sub aspectul deplasării cu trotineta electrică pe trotuare și/ sau parcarea acestora în afara zonelor permise.
 • Nu veți utiliza Serviciile Wolf-e în timp ce transportați orice servietă, rucsac, geantă sau alt element dacă împiedică capacitatea Dvs. de a opera în siguranță trotineta electrică.
 • Nu veți utiliza orice telefon mobil, dispozitiv de mesagerie text, dispozitiv muzical portabil și/ sau orice alt dispozitiv care vă poate distrage atenția de la utilizarea în siguranță a trotinetei electrice.
 • Nu veți utiliza trotineta electrică Wolf-e în timp ce vă aflați sub influența alcoolului, a medicamentelor și/ sau a oricărei alte substanțe care vă poate afecta capacitatea de a vă deplasa în siguranță.
 • Nu veți transporta o altă persoană pe trotinetă în timpul deplasării;
 • Nu veți folosi niciun fel de mecanism de blocare fizică a trotinetei după utilizarea acesteia;
 • Nu veți parca trotineta electrică într-un mod care nu respectă cu strictețe toate legile, regulile și/ sau reglementările locale aplicabile. Sunteți de acord în mod expres că sunteți responsabil de a vă familiariza cu toate legile, regulile și/ sau reglementările aplicabile în locația în care folosiți trotineta electrică.
 • Nu veți parca sau plasa trotineta electrică pe o proprietate privată sau în oricare alt mod care împiedică accesul la acesta. Încălcarea acestei dispoziții atrage suportarea de către Dvs. a unei taxe suplimentare în valoare de 600 lei precum și a tuturor costurilor generate de recuperarea pe cale legală a trotinetei (costuri avocat, executor judecătoresc etc);
 • Nu veți scoate trotineta din zona delimitată virtual pentru folosirea acesteia (Geo-Fencing). Trotinetele electrice sunt destinate deplasării pe intervale scurte, în interiorul zonei delimitate virtual în aplicație, fiind interzisă deplasarea cu trotineta în afara acestei zone.
 • Nu veți parca trotineta/ incheia cursa intr-o zonă restricționată, delimitată virtual in aplicație.
 • Nu veți folosi trotineta electrică pentru alte scopuri: competiții, întreceri, servicii curierat etc. Sunteți de acord că nu veți utiliza și/ sau nu utilizați nicio trotinetă electrică pe drumuri neasfaltate, prin apă sau în orice loc care este interzis, ilegal și/ sau neplăcut pentru alții.
 • Nu veți transporta trotineta electrică cu alte mijloace de transport public sau privat (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz, autoturism etc), încălcarea acestei obligații urmând a fi considerată tentativă de furt, urmând a se lua măsurile necesare pentru localizarea și recuperarea acesteia.
 • Limitele de greutate: încărcătura maximă admisă a trotinetelor electrice este de 110 kg, conform specificațiilor producătorului, fiind interzis depășirea acesteia.
 • În plus, vă revine obligația de a respecta oricare şi toate instrucțiunile primite de la reprezentanții WOLF-E RIDES S.R.L. în legătură cu utilizarea trotinetei electrice.
 • Aveți obligația de a semnala orice defecțiuni constatate cu privire la orice trotinetă electrică preluată prin utilizarea aplicației mobile Wolf-e sau prin apel telefonic la numărul 0722496533 Aveți obligația de a respecta întocmai instrucțiunile primite la înregistrarea solicitării. WOLF-E RIDES S.R.L. va răspunde la astfel de sesizări într-un termen rezonabil, care nu va depăși 30 (treizeci) de zile de la data formulării solicitării.

OBLIGAŢIA DE RETURNARE – PARCAREA ȘI BLOCAREA TROTINETEI ELECTRICE

La expirarea duratei permise de închiriere, aveți obligația de a returna trotineta electrică Wolf-e în aceeași stare cu cea în care a fost preluată.

Pentru returnarea trotinetei electrice, este necesară parcurgerea următoarelor etape:

identificarea unui spațiu marcat fizic sau delimitat virtual pentru parcare, în cazul în care astfel de spații sunt disponibile în zona respectivă. În lipsa unor astfel de spații aveți obligația de a parca trotineta electrică pe domeniul public, fără a bloca însă căi de acces și fără a fi lăsată pe carosabil, preferabil lângă un rastel de biciclete, sau, în lipsa acestuia, pe trotuar, cât mai aproape de bordură.

oprirea și parcarea trotinetei electrice în spațiile arătate anterior se va face în poziție verticală, sprijinită cu ajutorul cricului.

după parcare, trotineta electrică va fi blocată prin intermediul aplicației mobile, iar returnarea va fi considerată efectuată.

ESTE INTERZIS A PARCA TROTINETA WOLF-E INTR-UN SPATIU RESTRICTIONAT, DELIMITAT ÎN MOD VIRTUAL ÎN APLICAȚIE (GEO-FENCE), INCHEIEREA CURSEI SI PARCAREA TROTINETEI IN ACEASTĂ ZONĂ FIIND INTERZISĂ.

În anumite circumstanțe, pentru a facilita găsirea trotinetei de către următorul Utilizator sau de către echipa Wolf-e, vi se poate cere să fotografiați trotineta parcată, fotografie pe care să o încărcați în Aplicația mobilă înainte de a bloca trotineta prin intermediul acesteia și de a efectua returnarea.

În cazul parcării trotinetei într-un spațiu privat care pune în dificultate folosirea trotinetei de către alți utilizatori/recuperarea acesteia în cadrul programului zilnic de mentenanță și încărcare, vi se va percepe o taxă suplimentară de 600 lei;

Nereturnarea trotinetei electrice anterior orei 21, în aceeași zi în care a fost închiriată, conform indicațiilor de mai sus, reprezintă, după caz, infracțiunea de abuz de încredere, prevăzută de art. 238 din Codul Penal, pedepsita cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă respectiv infracțiunea de furt prevăzută de art. 228 din Codul Penal, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Prin urmare, în cazul nereturnării trotinetei electrice, WOLF-E RIDES S.R.L. va sesiza organele de poliție, pentru luarea măsurilor ce se impun în vederea recuperării trotinetei electrice și a despăgubirilor cauzate de sustragerea acesteia din sistemul public de scooter-sharing.

În cazul în care întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei trotinete electrice a fost cauzată de motive independente de voința dumneavoastră (e.g. defecțiunea trotinetei, condiții meteo defavorabile etc.), aveți posibilitatea de a solicita preluarea trotinetei electrice de o echipă WOLF-E RIDES S.R.L. sau de acordarea unui interval suplimentar pentru predarea trotinetei electrice, contactând WOLF-E RIDES S.R.L. la numărul 0722496533 În absența unei solicitări formulate în acest mod, veţi suporta consecințele care decurg din întârzierea în returnare sau nereturnarea oricărei trotinete electrice.

În cazul în care trotineta electrică prezintă orice defecțiuni sau daune la momentul returnării, veţi avea obligația suportării costurilor de reparație sau înlocuire piese care ar fi necesare în vederea aducerii acesteia la starea acesteia din momentul în care a fost predata către dumneavoastră. Pentru evitarea oricăror dubii, costurile de înlocuire a pieselor relevante sunt următoarele:

 • /Daună totală /Cadru rupt/ Furt: 4000 lei
 • /Roată față: 1000 lei
 • /Cablu motor: 500 lei
 • /Roată spate: 300 lei
 • /Disc frână: 200 lei
 • /Etrier: 200 lei
 • /Manșon cauciuc ghidon: 100 lei
 • /Apărătoare PVC roată față /spate: 200 lei
 • /Cauciuc: 100 lei
 • /Furcă: 500 lei
 • /Manetă frână: 200 lei
 • /Cablu frână: 200 lei
 • /Cric: 100 lei
 • /Baterie: 1500 lei
 • /Capac baterie: 100 lei
 • /Ghidon: 300 lei
 • /Tijă Ghidon: 500 lei
 • /Sonerie: 100 lei
 • /Stop Spate: 200 lei
 • /Catadioptru roată: 50 lei
 • /Display si/sau Far: 1500 lei

COSTURI SUPLIMENTARE RESTANTE

În cazul încălcării obligației de a returna la timp și în stare corespunzătoare orice trotinetă electrică preluată, veți înregistra costuri suplimentare reprezentând contravaloarea penalităților de întârziere sau a costurilor de reparație sau înlocuire piese sau contravaloarea trotinetei electrice, veți avea obligația de a suporta costurile suplimentare astfel rezultate.

În cazul nerespectării acestei obligații, nu veți mai putea beneficia de Servicii Wolf-e, orice abonament în curs fiind considerat blocat până la achitarea integrală a costurilor restante.

PLĂŢI

Plata contravalorii Serviciilor Wolf-e, precum şi orice eventuale costuri suplimentare aferente Serviciilor Wolf-e va fi efectuată prin card bancar prin intermediul aplicației mobile Wolf-e.

Datele cardului bancar al Utilizatorului Wolf-e nu vor fi accesibile WOLF-E RIDES S.R.L. si nici nu vor fi stocate de către de WOLF-E RIDES S.R.L.. Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este procesatorul de plăți Netopia (Mobilpay).

În anumite cazuri, pentru asigurarea securității plăților, vi se va solicita sa autorizați plata prin reintroducerea parolei aferente contului de Utilizator Wolf-e sau utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au aceasta facilitate. De asemenea, în functie de setările cardului bancar folosit de Dumneavoastră pentru plata contravalorii Serviciilor Wolf-e, este posibil ca sa fiți nevoiți să validați plata prin metoda Visa 3D Secure sau MasterCard 3D Secure.

La confirmarea achitării costurilor, vi se va elibera dovada efectuării plății, prin intermediul Aplicației mobile Wolf-e.

RĂSPUNDEREA WOLF-E RIDES S.R.L.

WOLF-E RIDES S.R.L. depune toate eforturile pentru întreținerea şi repararea flotei de trotinete electrice puse la dispoziție în cadrul Serviciilor Wolf-e. Orice eventuale defecte, defecțiuni sau avarii constate la preluarea trotinetei electrice, trebuie aduse de îndată la cunoștința WOLF-E RIDES S.R.L. prin returnarea trotinetei electrice în locația de preluare într-un interval de 1 minut de la momentul preluării. În cazul nereturnării trotinetei electrice în acest interval, se prezumă că aceasta a fost predată și preluată în stare normală de funcționare, fără nici un fel de defecte sau defecțiuni aparente.

WOLF-E RIDES S.R.L. nu răspunde în niciun mod pentru sau în legătură cu utilizarea trotinetei electrice de către dumneavoastră într-un mod care contravine siguranței dumneavoastră sau a altor persoane ori cu încălcarea oricăror obligații care vă revin conform prezenților Termeni sau ca o persoană diligentă.

WOLF-E RIDES S.R.L. nu răspunde în niciun mod pentru sau în legătură cu întreruperea cursei Utilizatorului ca efect al unei defecțiuni tehnice sau al epuizării bateriei. Utilizatorul își asumă faptul că o astfel de împrejurare și eventualele consecințe ce decurg din aceasta nu poate reprezenta un temei pentru solicitarea de compensații/despăgubiri din partea WOLF-E RIDES S.R.L. pentru Utilizator.

Niciun fel de răspundere nu revine WOLF-E RIDES S.R.L. pentru orice date, informații sau materiale descărcate sau încărcate de dumneavoastră în contul de Utilizator Wolf-e, care ar putea fi distruse, pierdute sau șterse ca efect al dezactivării contului.

WOLF-E RIDES S.R.L. va depune toate diligențele pentru remedierea oricăror eventuale erori în legătură cu funcționarea serviciilor sale prin permanenta revizuire a funcțiilor și facilităților oferite.

Accesul la contul de Utilizator și la site-ul Wolf-e poate include accesul la, trimiterea și descărcarea conținutului furnizat de pagini web aparținând terților considerate de WOLF-E RIDES S.R.L. utile în legătură cu Serviciile Wolf-e şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării unor asemenea legături sau trimiteri, se vor aplica termenii generali de utilizare aplicabili pentru respectivele pagini web. Pentru evitarea oricăror dubii, WOLF-E RIDES S.R.L. nu garantează în niciun mod exactitatea sau actualitatea informațiilor prezentate pe paginile web la care se face trimitere din site-ul sau contul de Utilizator Wolf-e. Accesul la, trimiterea sau descărcarea conținutului furnizat de alte pagini web nu poate fi interpretată ca o aprobare din partea WOLF-E RIDES S.R.L. a conținutului paginii web respective sau a produselor ori serviciilor furnizate sau promovate prin intermediul acesteia.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI WOLF-E

Contractul Wolf-e încetează la data pierderii statutului de Utilizator Wolf-e. Statutul de Utilizator Wolf-e se pierde prin (i) dezactivarea de către dumneavoastră a contului de Utilizator Wolf-e, cu condiţia să nu înregistrați plăţi restante aferente Serviciilor Wolf-e; (ii) ștergerea automată a contului de Utilizator Wolf-e, în cazul în care nu aţi mai utilizat contul o perioadă mai mare de 2 (ani) de la ultima autentificare şi nu înregistrați plăţi restante aferente Serviciilor Wolf-e.

Contractul Wolf-e poate înceta prin: (i) acordul scris între WOLF-E RIDES S.R.L. şi dumneavoastră în sensul încetării contractului; (ii) denunțarea unilaterală a contractului de oricare dintre părţi, cu respectarea unui preaviz de 10 zile; (iii) rezilierea contractului de oricare dintre părţi.

Încetarea Contractului Wolf-e nu va modifica sau anula obligațiile dumneavoastră scadente la data încetării.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Prezenţii Termeni Wolf-e și relația dintre dumneavoastră și WOLF-E RIDES S.R.L. vor fi guvernate de legislația din Romania, fără a pune în aplicare principiul alegerii legislației care ar impune aplicarea legilor unei alte țări sau unui alt stat. Sunteți de acord să vă supuneți jurisdicției exclusive a instanțelor din Romania pentru stabilirea oricăror și a tuturor pretențiilor ce rezultă din utilizarea de către dumneavoastră a Serviciilor Wolf-e și din relația dumneavoastră cu WOLF-E RIDES S.R.L. și renunțați la orice obiecții în acest sens.

Oricare și toate controversele, disputele, cererile, calculele, pretențiile sau cererile de chemare in judecată (inclusiv interpretarea și scopul acestei clauze, și caracterul arbitral al controversei, disputei, cererii, calculului, pretenției sau acționării în judecată) dintre dumneavoastră și WOLF-E RIDES S.R.L. sau Părțile Afiliate WOLF-E RIDES S.R.L. vor fi soluționate în primul rând amiabil de părți și apoi, în caz de neînțelegere, de către instanța de drept civil sau, după caz, cea abilitată prin lege să soluționeze cauza invocată.

COMUNICAREA

În sensul prezentului contract, dumneavoastră (i) sunteți de acord să primiți Comunicări de la noi în format electronic; și (ii) sunteți de acord că toate clauzele și condițiile, contractele, notificările, documentele, divulgările și alte comunicări („Comunicările”) transmise de noi electronic îndeplinesc orice cerință legală pe care astfel de Comunicări ar îndeplini-o dacă ar fi realizate în scris. Acordul dumneavoastră de a primi Comunicările și de a desfășura activitatea electronic și acordul nostru în acest sens se aplică tuturor interacțiunilor și tranzacțiilor realizate cu noi. Cele de mai sus nu influențează drepturile dumneavoastră în sens fundamental așa cum sunt ele garantate de legea din România. De asemenea, puteți primi o copie a acestor Termeni prin accesarea Aplicației sau a site-lului destinat acesteia. Vă puteți retrage acordul de a primi Comunicările pe cale electronică contactându-ne în format electronic. Dacă vă retrageți acordul, va trebui să încetați să mai utilizați Aplicația și Serviciul din acel moment înainte. Retragerea acordului nu va influența valabilitatea și aplicabilitatea oricăror obligații sau oricăror Comunicări electronice sau afaceri dintre noi anterioare datei retragerii acordului. Vă rugăm să ne informați cu privire la orice modificări ale e-mailului sau adresei de e-mail astfel încât să continuați să primiți Comunicările fără întrerupere.

Pentru orice nelămuriri sau întrebări cu privire la Aplicația Wolf-e, la înregistrarea dumneavoastră sau la orice alte aspecte, accesați link-ul de contact de pe Site sau trimiteți un e-mail la salut@wolferides.co. Vă putem înștiința prin e-mail, prin postare pe Site sau prin alte mijloace rezonabile puse la dispoziție de Dumneavoastră. Trebuie să ne înștiințați în scris prin email la salut@wolferides.co sau conform altor prevederi exprese exprimate de Wolf-E Rides SRL sau autoritatea legală care poate să facă acest lucru. Vă rugăm să raportați orice încălcări ale acestor Termeni la salut@wolferides.co

DIVERSE

Nulitatea sau inaplicabilitatea oricărei prevederi din acești Termeni nu va afecta validitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi, care vor rămâne aplicabile şi vor continua să producă efecte. În cazul constatării unei astfel de nulități sau inaplicabilități, WOLF-E RIDES S.R.L. va înlocui dispoziția nulă sau inaplicabilă cu o altă prevedere care corespunde cel mai bine intenției inițiale.

Neîndeplinirea sau întârzierea WOLF-E RIDES S.R.L. de a aplica orice prevedere a acestor Termeni nu va constitui o renunțare la respectiva prevedere sau o renunțare la aplicarea ei. Nicio renunțare din partea noastră nu va produce efecte decât dacă respectiva renunțare este stabilită în scris și semnată de WOLF-E RIDES S.R.L.; și o astfel de renunțare sau orice încălcare sau neîndeplinire nu va reprezenta renunțare la orice încălcare ulterioară sau neîndeplinire

Aveți obligația de a respecta toate legile aplicabile. Acești Termeni vă sunt destinați și nu puteți transfera, ceda sau delega drepturile și/sau obligațiile dumneavoastră din acești Termeni niciunei alte persoane și orice încercare de cedare sau delegare este nulă. Admiteți că avem dreptul conform acestui document de a solicita măsuri, dacă este necesar, pentru a opri sau împiedica încălcarea obligațiilor asumate prin prezentul document.

Wolf-e, logo-ul Wolf-e, aspectul Site-ului sunt mărci de servicii, mărci înregistrate și/sau imagini comerciale ale WOLF-E RIDES S.R.L. și, de altfel, proprietatea WOLF-E RIDES S.R.L. și nu pot fi folosite de dumneavoastră pentru un alt motiv decât cel permis în mod expres de WOLF-E RIDES S.R.L. în scris, atât electronic cât și fizic. Conținutul, designul, textul, grafica, interfețele Aplicației, colectarea, selecția și aranjamentul acesteia, precum și software-ul sunt proprietatea WOLF-E RIDES S.R.L., fiind licențiate legal acesteia. Aveți dreptul de a vizualiza, de a copia electronic și de a imprima pe hârtie anumite porțiuni din această Aplicație doar pentru uzul personal al dumneavoastră. Admiteți că WOLF-E RIDES S.R.L. și/sau furnizorii terți de conținut rămân proprietarii întregului Site și materialelor de Servicii și că nu dobândiți niciunui dintre drepturile de proprietate asupra acestora prin descărcarea, copierea sau utilizarea acestor materiale conform acestor Termeni.

Prezenții Termeni și Politica de Confidențialitate reprezintă acordul complet și exclusiv dintre dumneavoastră și WOLF-E RIDES S.R.L. cu privire la obiectul prezentului Contract și înlătură toate înțelegerile, comunicările sau acordurile scrise sau verbale. Dacă din orice motiv o instanță competentă constată că orice prevedere a acestor Termeni sau orice parte din acestea este inaplicabilă, prevederea respectivă din Termeni va fi aplicată pe cât posibil astfel încât să exprime intenția părților iar celelalte prevederi vor continua să producă efecte și vor rămâne în vigoare.

MODIFICĂRI ŞI REVIZUIRI ULTERIOARE

WOLF-E RIDES S.R.L. poate modifica Termenii, caz în care prezenta versiune va fi înlocuită cu o nouă versiune. Asemenea modificări vor fi aduse la cunoștința dumneavoastră şi vor constitui o modificare a Contractului, condiționată de acceptul dumneavoastră.

Nicio modificare a Termenilor nu va produce efecte față de dumneavoastră anterior luării acestora la cunoștință în mod adecvat şi a acceptării acestora.

COLECTAREA DE INFORMAȚII PRIN INTERMEDIUL APLICAȚIEI Wolf-e

Prezenta secțiune a Termenilor si Condițiilor Wolf-e nu este exhaustiva ci se va interpreta prin prisma Politicii de Confidențialitate, iar acolo unde este cazul, ca element adițional la aceasta.

Considerând faptul ca Serviciile Wolf-e sunt furnizate în principal prin intermediul unei Aplicații Wolf-e instalate pe un dispozitiv mobil al Utilizatorului (telefon mobil tip smartphone, tabletă mobila sau orice alt dispozitiv similar), prin prezenta va dați acordul să colectăm și să folosim anumite date tehnice și informații conexe, inclusiv, dar fără a se limita la, informații tehnice despre dispozitivul mobil, software-ul sistemului și al eventualelor dispozitive periferice, care sunt sau pot fi colectate periodic pentru a facilita furnizarea de actualizări de software legate de astfel de aplicații mobile.

Aplicația Wolf-e, atunci când este utilizata, poate să colecteze și să stocheze automat oricare, una, mai multe sau toate informațiile următoare de pe dispozitivul mobil al Utilizatorului („Informații colectate prin intermediul Aplicației Wolf-e”), inclusiv, fără a se limita la:

 • Poziționarea dumneavoastră geografica, prin intermediul coordonatelor GPS (“Geo locația Utilizatorului”).
 • Numărul de telefon al Utilizatorului sau alt identificator unic al dispozitivului atribuit dispozitivului mobil – cum ar fi identitatea echipamentului mobil internațional sau numărul de identificare al echipamentului mobil (IMEI).
 • Aplicația si tipul de browser de Internet mobil folosit de către Utilizator.
 • Informații despre modul în care interacționați cu Aplicația Wolf-e și cu oricare dintre site-urile web Wolf-e sau ale oricăror furnizori externi la care se leagă Aplicația Wolf-e, cum ar fi de câte ori utilizați o anumită parte a Aplicației Wolf-e într-o anumită perioadă de timp, cât de des utilizați Aplicația Wolf-e, timpul pe care îl petreceți utilizând Aplicația Wolf-e, acțiunile pe care le faceți în cât și modul în care vă implicați în Aplicația Wolf-e.
 • Orice informații relevante care să ne permită să personalizăm și să optimizăm serviciile și conținutul disponibil prin intermediul Aplicației Wolf-e.

Wolf-e poate folosi informațiile colectate automat de Aplicația Wolf-e (inclusiv informațiile dispozitivului mobil utilizat de către dumneavoastră) în mai multe moduri, și pentru:

 • A opera și a optimiza Aplicația Wolf-e, alte servicii, produse și instrumentele ale Companiei.
 • A crea informații agregate și anonime pentru a determina care aplicații sunt cele mai populare și utile utilizatorilor și pentru alte analize statistice.
 • A preveni, a descoperi și a investiga încălcările Termenilor Wolf-e si a Politicii de Confidențialitate Wolf-e sau a oricăror condiții de utilizare sau termeni de utilizare aplicabili pentru Aplicația Wolf-e și pentru a investiga raportarea defectelor, a trotinetelor parcate necorespunzător, rambursarea plății sau eventuale infracțiuni (fraude, furturi sau altele).
 • Pentru a particulariza conținutul si/ sau serviciile din Aplicația Wolf-e pentru dumneavoastră sau comunicările trimise prin intermediul Aplicației Wolf-e.

ATENTIE!: Pe durata utilizării Aplicației Wolf-e, în timpul călătoriei cu trotineta Wolf-e, dispozitivul dumneavoastră mobil va trimite coordonatele GPS (majoritatea dispozitivelor mobile cu funcții GPS pot defini locația cu o precizie de 50 de metri sau mai puțin), către serverele noastre. Noi colectăm aceste informații în diverse scopuri – inclusiv pentru a vă oferi asistență, pentru a vă trimite promoții și oferte, pentru a vă îmbunătăți serviciile și pentru scopurile interne de afaceri. De asemenea, este posibil să avem funcții care vă permit să distribuiți aceste informații altor persoane, strict dacă dumneavoastră alegeți. Cu excepția cazului în care este permis altfel în Politică de Confidențialitate Wolf-e, nu vom împărtăși informații terților cu privire la localizarea dumneavoastră, în niciun scop. În orice moment, aveți opțiunea de a nu mai permite Aplicației Wolf-e să utilizeze locația dumneavoastră, dezactivând această caracteristică la nivelul dispozitivului mobil.

De asemenea, recunoașteți și sunteți de acord că Wolf-e vă poate urmări locația și utilizarea trotinetelor Wolf-e utilizând semnalul GPS de pe trotinetele Wolf-e. Datele colectate prin GPS vor fi utilizate de Companie pentru a asigura respectarea Termenilor si Condițiilor Wolf-e, pentru a proteja trotinetele Wolf-e împotriva furtului, a depășirii zonei de utilizare permise (geofence) și pentru a localiza trotinetele Wolf-e dacă sunt pierdute, iar în mod anonim – agregat cu datele obținute de la alți utilizatori – pentru a îmbunătăți serviciul Wolf-e, pentru a asigura faptul că sistemul GPS funcționează corect și pentru scopurile interne de afaceri ale Companiei în gestionarea și raportarea utilizării serviciului Wolf-e și a trotinetelor Wolf-e.

Putem asocia informațiile dvs. personale de identificare a dispozitivului mobil sau informații despre utilizarea Aplicației Wolf-e cu orice informații personale pe care le furnizați, dar vom trata informațiile combinate ca informații personale.

Informațiile personale pot fi, de asemenea, colectate și distribuite unor terțe părți în cazul în care conținutul din aplicația mobilă pe care l-ați încărcat în mod conștient și în mod deliberat, le trimiteți sau le transmiteți unui destinatar de e-mail, unei comunități online, unui site web sau publicului, si pe care dumneavoastră ați ales să le distribuiți altor persoane prin intermediul unor funcții care pot fi furnizate în cadrul Aplicației Wolf-e. Atragem atenția asupra faptului ca tot acest conținut încărcat, distribuit sau transmis va fi, de asemenea, supus politicii de confidențialitate a e-mailului, a site-ului comunității online, a rețelelor sociale sau a altei platforme la care încărcați, distribuiți sau transmiteți conținutul.